Skip to main content

Yatırımcı İlişkileri

Hissedar Bilgileri

Komiteler

Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Özel Durum Açıklamaları

Temsile Yetkili Kişiler ve Bunların Temsil Şekillerini Gösterir Karar

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Ücret Politikası

Şirket Bilgilendirme Politikası

Sermaye Arttırımları Kronolojisi

Bağış ve Yardım Politikası

Kar Dağıtım Politikası

Kar Dağıtımı

Genel Kurul İç Yönerge

Özel Durum Açıklamaları