Skip to main content

Yatırımcı İlişkileri

Yıllara Göre Olağan Genel Kurul

2022 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Vekaletnamesi

2022 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti

2022 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

2022 Yılı Karının Kullanım Şekli Teklifi

2022 Olağan Genel Kurul Gündemi

2022 Hazirun Cetveli

2022 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

2021 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Vekaletnamesi

2021 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

2021 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti

2021 Yılı Karının Kullanım Şekli Teklifi

2021 Olağan Genel Kurul Gündemi

2021 Hazirun Cetveli

2021 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

2020 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Vekaletnamesi

2020 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti

2020 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

2020 Yılı Karının Kullanım Şekli Teklifi

2020 Onaylı Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

2020 Olağan Genel Kurul Gündemi

2020 Hazirun Cetveli

2020 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

2019 Yılı Karının Kullanım Şekli Teklifi

2019 Olağanüstü Genel Kurul Vekaletnamesi

2019 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Daveti

2019 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

2019 Olağanüstü Genel Kurul Hazirun Cetveli

2019 Olağanüstü Genel Kurul Gündemi

2019 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

2019 Olağan Genel Kurul Vekaletnamesi

2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti

2019 Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli

2019 Olağan Genel Kurul Gündemi

2019 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

2019 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

2018 Yılı Karının Kullanım Şekli Teklifi

2018 Hazirun Cetveli

2018 Genel Kurul Vekaletnamesi

2018 Genel Kurul Toplantısı Daveti

2018 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

2018 Genel Kurul Gündemi

2018 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

2017 Yılı Karının Kullanım Şekli Teklifi

2017 Hazirun Cetveli

2017 Genel Kurul Vekaletnamesi

2017 Genel Kurul Toplantısı Daveti

2017 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

2017 Genel Kurul Tarık Şahin’e Cevap Yazısı

2017 Genel Kurul Gündemi

2017 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

2016 Kar Dağıtım Teklifi

2016 Hazirun Cetveli

2016 Genel Kurul Vekaletnamesi

2016 Genel Kurul Toplantısı Daveti

2016 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

2016 Genel Kurul Gündemi

2016 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

2015 Kar Dağıtım Teklifi

2015 Hazirun Cetveli

2015 Genel Kurul Vekaletnamesi

2015 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

2015 Genel Kurul Gündemi

2015 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

2014 Hazirun Cetveli

2014 Genel Kurul Vekaletnamesi

2014 Genel Kurul Toplantısı Daveti

2014 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

2014 Genel Kurul Gündemi

2014 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

2014 Esas Sözleşme Değişiklik Taslağı

2013 Hazirun Cetveli

2013 Genel Kurul Vekaletnamesi

2013 Genel Kurul Toplantısı Daveti

2013 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

2013 Genel Kurul Gündemi

2013 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı